Pakalpojumi

Uzņēmums jau no dibināšanas sākuma ir nodarbojies ar ēku celtniecību, esošo būvju rekonstrukciju un renovāciju. Līdz šim SIA “Garants – Rīga” paša spēkiem veicis pilnu galveno būvdarbu ciklu (pamati, sienas, pārsegumi u.c.) objektos, kā arī visus apdares darbus (apmetums, krāsojums, ārējie un iekšējie flīzēšanas darbi, grīdas, logi, durvis u.c.). Speciālos iekšējos darbus (inženiersistēmas), ārējās komunikācijas un teritorijas labiekārtošanu pildījuši apakšuzņēmēji, taču pēdējos gados uzņēmums ir veicis galvenā būvuzņēmēja funkcijas, piesaistot neskaitāmus apakšuzņēmējus, lai paveiktu objektu būvniecību no 0 cikla līdz pat iekšdarbiem.

Uzņēmums ilggadīgi sadarbojas ar pieredzējušiem specializēto darbu apakšuzņēmējiem ( ap 40 uzņēmumu), kuri veic:

  • projektēšanu,
  • būvuzraudzību un autoruzraudzību,
  • iekšējo speciālo darbu izpildi,
  • restaurāciju,
  • liftu montāžu,
  • ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi,
  • teritorijas labiekārtošanu,
  • ielu, trotuāru un laukumu izbūvi,
  • u.c. speciālos darbus.

Uzņēmumam ir noslēgti daudzi sadarbības līgumi ar drošām materiālu piegāžu firmām Latvijā un ārzemēs.

Par izpildītajiem darbiem pasūtītājiem tiek izsniegta 2 gadu garantija.

Uz visiem pielietotajiem būvmateriāliem obligāti tiek izsniegti apstiprināti Latvijas sertifikāti un atbilstības deklarācijas.